PREINSCRIPCIÓ 2024/2025              Període: del 8 al 20 de març de 2024

 

                     La sol·licitud s'ha de fer de manera telemàtica al següent enllaç:                                                               
                      https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/                  

 Podeu  trobar tota la informació a:   

GUIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA I MATRÍCULA DEL CURS 2024-2025

que ha editat la Generalitat 
o al següent vídeoSi tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?   
Podeu contactar amb  nosaltres al telèfon 972740761  o enviant un  correu electrònic a l’adreça b7006681@xtec.cat 
i us ajudarem a complimentar el procés.

  

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

·         Tingueu escanejada en format pdf la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.

·         El codi de centre del nostre institut és 17006681.

·         El Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC (núm IDALU) el podeu consultar clicant aquí 

o el podeu demanar al vostre centre actual.

·         Respecteu el calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa 

perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.


UN COP FETA LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA S'HA D'OMPLIR I ENTREGAR A L'INSTITUT
LA  
FITXA PREINSCRICIÓ  i la següent documentació:

·         Fotocòpia del llibre de família.

·         Fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna.

·         Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna.

·         Fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutors legals.

·         Fotocòpia del carnet de vacunacions de l'alumne/a o certificat equivalent.

·         Certificació municipal de convivència.

·         1 foto de carnet.

 
Ens ho podeu fer arribar per correu electrònic (b7006681@xtec.cat) o en paper a la secretaria de l'Institut. 


Per consultar la Carta de Compromís Educatiu clica aquí