Justificació d'absències

Les faltes dels alumnes seran justificades pels pares o tutors legals mitjançant un imprès que hauran de demanar a consergeria o descarregar clicant aquí. També poden enviar un mail a : faltesvilariera@gmail.com o trucar al telèfon de l'institut 972740761

Els impresos de justificació de faltes s’hauran de lliurar a consergeria en el termini màxim de cinc dies lectius després de la incorporació. Les faltes que no es justifiquin dins d’aquest període es consideraran no justificades